E-bok

Är ditt kassaflöde skyddat mot bedrägerier?
Det proaktiva förhållningssättet för att förebygga bedrägerier


Vår e-bok om förebyggande åtgärder mot bedrägerier ger ett holistiskt perspektiv av företags betalningssäkerhet och hjälper dig att skydda kassaflödet mot bedrägerier i en alltmer utmanande digital verklighet.

Betalningsbedrägerier har inte bara blivit verklighet, utan ett riktigt hot mot organisationer av alla storlekar, oavsett bransch. Flera studier visar en anmärkningsvärd ökning av både bedrägeriförsök och ekonomiska skador som direkt följd av bedrägerier. Cash Managers och kassörer på företag tvingas allt oftare bekämpa finans- och cyberbrott och en större del av arbetstiden läggs på att förebygga bedrägerier i köp- och betalningsprocesser.

Vi vill med den här e-boken ge konkreta råd om förebyggande åtgärder mot bedrägerier och ge ett holistiskt perspektiv av företags betalningssäkerhet som hjälper dig att skydda kassaflödet mot bedrägerier i en alltmer utmanande digital verklighet.

Identifiera områden som är mest utsatta

Visste du att de flesta ekonomiska brott utförs av personer internt, snarare än av externa parter? I e-boken identifierar vi de vanligaste riskerna, både internt och externt, samt belyser de olika punkterna längs hela kedjan från inköp till betalning, purchase-to-pay, (P2P), allvarliga risker ur ett säkerhetsperspektiv.

I e-boken tar våra experter ett helhetsperspektiv kring förebyggande åtgärder mot bedrägerier och beskriver på ett lättbegripligt sätt betalningssäkerhet i termer av processer och teknik. OpusCapitas experter fördjupar sig även inom själva hanteringen av användarrättigheter och behörigheter.

Det ger de dig en grundlig lista över konkreta steg som du kan ta för att undanröja svagheterna i din verksamhet. E-boken ger ett reflektionsunderlag från olika perspektiv för treasury-, finans- och ekonomiavdelningar samt IT.

Från att förebygga bedrägeri till att upptäcka bedrägeri

Du hade blivit förvånad om du visste hur många miljoner som betalas från företag till bedragare, utan att någon ens vet om att det är bedrägeri.  Det är därför vi i e-boken, utöver förebyggande åtgärder mot bedrägeri, även noggrant granskar hur man upptäcker bedrägeri, och ger tips på hur man specificerar avvikelser i kassaflödet.

Bedragare hittar hela tiden på nya sätt att attackera företags kassaflöden. Företag måste inta en proaktiv inställning för att förebygga bedrägerier och vara beredda på att tackla de utmanande och dyra problemen som uppkommer. E-boken ger dig konkreta riktlinjer för säkrare betalningar.

Läs mer om våra cash management-lösningar här >>