Viktig information

Information om kontraktsförändring


Vi kan med glädje meddela att vi omorganiserar vår verksamhet för att bättre tillgodose våra kunders behov, idag och i framtiden. Omorganisationens syfte är att i ännu högre grad fokusera på att bli en bättre partner för er.

Från och med 1 januari 2018 kommer OpusCapitas nuvarande verksamhet för digital dokumenthantering att integreras som en del av Posti Groups tjänsteutbud. Den nya enheten Posti Messaging kommer att tillhandahålla en omni-kanalslösning för kommunikation av fakturor, andra dokument samt inkasso. OpusCapita kommer att fortsätta tillhandahålla globala lösningar för inköp, automatiserad fakturahantering, cash management och finansiella tjänster.

Omorganisationen innebär att kontrakt som omfattar B2B-lösningarna, helt eller delvis kommer att överföras till en ny juridisk enhet, OpusCapita Solutions. DTP-tjänsterna och produkterna kommer att fortsätta tillhandahållas av den nuvarande avtalsparten.

Se fullständig lista över de produkter och tjänster som kommer att överföras till OpusCapita Solutions här.

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna Q&A-dokument.

Om du har frågor gällande den här förändringen är du välkommen att kontakta oss på:

Customer Service Sweden
Tel. +46 8 475 28 90
E-post: customerservice.se@opuscapita.com

Ge oss feedback och dela med dig av dina synpunkter här.

Fyll i dina uppgifter nedan för att ange att ni notera överlåtelsen av kontraktet.