sta generations Cash Forecasting - från insamling till analys

Varmt välkomna till ett frukostseminarium på tema Cash Forecasting!

Hör konkreta tips från både KPMG och OpusCapita kring hur Treasury och dotterbolag kan förbättra koncernens kassaflödesprognoser. KPMG kommer ta avstamp utifrån decennier av erfarenhet inom rådgivning till Treasury och ekonomi-funktioner. OpusCapita belyser samma fråga utifrån perspektivet som ledande leverantör av Cash Management och Cash Forecasting-system.

Tid: onsdag 7 november, kl 7:30-9:15
Plats
: OpusCapitas kontor, Norra Hamngatan 18, Göteborg

Under frukosten får du svar på följande frågor:

  • Vilka är trenderna inom cash forecasting och cash visibility?
  • Vilka är är de största utmaningarna idag? Vilka lessons-learned finns?
  • Vad kan och bör automatiseras?
  • Vilka är de vanligaste rapporterna som används?
  • Hur kan prognoserna träffsäkerhet förbättras?
  • Vilka stödfunktioner kan ett specialiserat Cash Management system tillhandahålla i jämförelse med klassiska kalkylblad?
Program

7:30-8:00 Dörrarna öppnas, frukost serveras

KPMG Cash Forecasting trender, utmaningar & lessons learned

Anette Malmstad, Manager, Financial Risk Managmenet, KPMG
Per Areskär, Head of Treasury & Investment Management Team
, KPMG 

OpusCapita nästa generations cash forecasting - från insamling till analys
Karl-Henrik Sundberg, Cash Management consultant, OpusCapita

9:15 Frukosten avslutas

anette

Anette Malmstad
Manager, Financial Risk Managmenet, KPMG

Anette has over 20 years of experience from bank and treasury in domestic and international listed companies. Anette have had roles as, head of treasury, head of cash management, internal consultant for working capital management and senior cash management advisor.

 Per

Per Areskär
Head of Treasury & Investment Management Team, KPMG

Per har stor erfarenhet av uppstart och vidareutveckling av internbanker och finansavdelningar, ränte- och valutariskhantering, finansieringsrådgivning, cash management samt utvärderingar och implementering av risksystem. Per har även stor erfarenhet av övergripande företagsledning såsom projektsamordning, försäljning och affärsutveckling samt i att vara projektledare och kundansvarig i stora kundprojekt.

Karl-Henrik-Sundberg-150x150-1

Karl-Henrik Sundberg
Presales Cash Management, OpusCapita

Karl-Henrik Sundberg har arbetat med Cash Management på OpusCapita i två år och har en bakgrund inom CM-avdelning på bank följt av sex år på ett globalt företags Treasury-avdelning som Head of Cash Management. På OpusCapita jobbar han löpande med både försäljning och implementation av cash management system. Hans personliga och yrkesmässiga ledord är: “Just do it” och “Keep it simple”

Registrera dig redan idag för att säkra din plats. Frukostmötet är kostnadsfritt.

Välkommen!

Vid eventuell platsbrist förbehåller sig OpusCapita rätten att begränsa deltagandet till de som anses vara rätt målgrupp för innehållet som presenteras.

Om du har några frågor, vänligen kontakta:
Karl-Henrik Sundberg, OpusCapita.
Karl-henrik.sundberg@opuscapita.com, +46 72 202 1733

Registrera dig här>>