Terveydenhuolto­sektorin hankinta-, tilaus- ja ostokäytännöt

Tilaamisen ja ostamisen hankaluus vaikeuttavat osastonhoitajien ja keskitetyn hankintatoimen arkea keskussairaaloissa, sairaanhoitopiireissä ja muissa terveydenhuollon organisaatioissa. 

Tämä käy ilmi OpusCapitan haastattelututkimuksesta, jolla kartoitettiin julkisten ja yksityisten terveydenhuolto-organisaatioiden hankinta-, tilaus- ja ostokäytäntöjen nykytilaa.

Katso kartoituksen tuloksista terveydenhuoltosektorin:
  • Hankinnan ja tilaamisen nykytila
  • Mitkä vaiheet koetaan hankinta- ja tilaamisprosessin heikkoudeksi
  • Mitä työkaluja on käytössä hankinnassa ja tilaamisessa
  • Miten tilaaminen toimii arjessa 
  • Mitkä koetaan ammattimaisen hankinnan hyödyiksi ja missä olisi eniten kehitettävää


Lataa kartoituksen tulokset itsellesi >>

 

“Paljon on työkaluja työn tekemiseksi.”
“Hyväksyntämenettely on kankein.”
“Julkisessa organisaatiossa on aika byrokraattista.”
“On ollut aika manuaalista meidän tarveaineiden kategorisointi.”
“Pitäisi käyttöliittymän olla paremmin amatöörikäyttäjää palveleva.”

Täytä tiedot alle ja lataa kartoituksen tulokset: